Innehållsproduktion

Alla pratar om att man måste ha ”bra content”! Men vad betyder det i praktiken?

Innehållsproduktion är en strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll. Det är ett långsiktigt arbete som kräver både tid och engagemang – men arbetet ska alltid leda till konvertering om den görs rätt.


Kustmedia skapar innehåll för att locka till sig och behålla en tydligt definierad publik – dina idealkunder! Vi strävar efter att skapa värdefullt innehåll och meningsfulla kampanjer som sticker ut.


Det lönar sig att anlita en reklambyrå för varumärkesbyggandet.

Innehållsproduktion är en viktig del av marknadsföringsarbetet. För vad är en hemsida utan innehåll? Vad är sociala medier utan inlägg som engagerar och inspirerar?


Att arbeta med innehållsproduktion kräver att innehåll produceras konsekvent eftersom hela idén är att det är en pågående process. En tvåvägskommunikation. Det kan vara tungt att hålla uppe den typen av energi vid sidan om alla andra arbetsuppgifter – och ännu svårare att analysera om det faktiskt leder till något.


Låt oss hjälpa dig!


Kustmedia har lång erfarenhet av innehållsproduktion och kommunikation. Vi tänker både på budskapet, utförandet och den visuella presentationen.


Kustmedias innehållsproduktion står till tjänst med:

  • Texter till kundtidningar, broschyrer, hemsidor
  • Kommunikation på sociala medier
  • Pressmeddelanden
  • Redaktionellt material
  • Fotografering och bildredigering
  • Översättningar