Cookiepolicy

Cookies


Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Denna fil lagrar information som kan kännas igen av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren genom att exempelvis komma ihåg vilket språk du har valt. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och så vidare.

Varför använder Kustmedia cookies?
Vi använder cookies för att utifrån dina vanor kunna utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och hemsidor. Cookies hjälper oss att bland annat att se varför och hur länge du besökt våra hemsidor och hjälper oss att utgående från denna information underlätta och maximera din upplevelse.

 

Hur kontrollerar du dina cookies?
Du kan inaktivera cookies genom att ändra cookie-inställningarna i din webbläsare. Cookie-inställningarna hittar du lättast genom att söka på ”cookie” eller ”kaka” i hjälpfunktionen i din webbläsare. Genom att inaktivera cookies gör du det svårare för oss att förbättra och utveckla våra sidor enligt dina behov.

 

Vad säger lagen om cookies?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Du kan läsa mera om cookies i Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 7.11.2014/917.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917