Tidningar & Tryckt reklam

Vi har över 30 års erfarenhet av framställning av printmaterial.
Förutom produktion av printmaterial känner vi bra till både tryckprosessen och distributionensmöjligheterna. Du kan anlita oss som fullservicebyrå, att vi sköter om din kundtidning eller reklam från planering till den landar i kunden hand eller för utvalda delar av produktionen.

  • kundtidningar & broschyrer
  • annonser & flyers
  • verksamhetsberättelser & historiker
  • ombrytningstjänster
  • visitkort, reklamsaker och mässmaterial.

Kustmedia ger under eget namn ut två månadstidningar, lokaltidningarna ByaNytt och KustNytt. Dessa är grunden till det som idag är vårt tidningshus och reklambyrå. Båda lokaltidningarna har utkommit kontinuerligt under 30 års tid.  

Grafiska tjänster

Grafiska riktlinjer är det första man behöver när man skall börja marknadsföra sin tjänst eller produkt. För att kunden skall känna igen dina annonser, logon, hemsida, flyers mm så behöver man följa samma röda tråd varje gång. Ett smart och enkelt sätt är att samla sin grafiska image i en grafisk profil. Den grafiska profilen berättar om hur man använder sig av färger, former, fonter och logo i marknadsföringssammanhang. Det underlättar arbetet för reklambyrån som senare gör materialet och man kan vara säker på att allt material följer samma linje och ger igenkänningsfaktor till kunden.

  • grafisk profil 
  • logoframställning
  • illustrationer
  • grafisk planering av reklammaterial