Dataskyddsbeskrivningar

 

Dataskyddsbeskrivning för Kustmedia Ab Oy:s kundregister

Datum för uppgörande: 20.4.2018

 

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

1. Registeransvarig:

Kustmedia Ab Oy (FO-nummer 0628198–2)

Marknadsvägen 3

65610 KORSHOLM

+358 10 3111 900

www.kustmedia.fi

info@kustmedia.fi

 

2. Registrets namn: Kustmedia Ab Oy:s kundregister (CRM, nyhetsbrevlista, kontaktlista, kontaktformulär via www.kustmedia.fi)

 

3. Registrets ändamål: Personuppgifterna som finns i registret kan användas för försäljning via telefon och e-post, direktmarknadsföring, orderhantering, fakturering, leverans, statistikuppgörande, tävlingar, leverans av information, skötsel av kundförhållanden och arbetsplanering.


4. Uppgifter som finns i registret: Registret kan innehålla följande information: Namn, telefonnummer, e-postadress, beställningshistorik, kontaktform, kundens språk, köphistorik, prishistorik samt uppgifter om specialarrangemang. Dessutom registreras det viktigaste innehållet vid tidigare samtals-och e-postkontakt samt kontaktens tidpunkt och längd.

 

5. Regelmässiga uppgiftskällor: Personuppgifterna som lagras i registret är personuppgifter i anslutning till företagsinformation (kontaktuppgifter) och fås av den registrerade själv eller av dennes arbetsgivare eller kollega. Informationen kan även samlas in och uppdateras via YTJ-Företags-och organisationsdatasystemet, offentlig nummerupplysning eller andra offentliga informationskanaler, samt via företagets egna webbplatser.

 

6. Utlämnande av uppgifter: Kustmedia Ab Oy överlåter inte uppgifterna åt någon annan part.

 

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES: Kustmedia Ab Oy överlåter inte uppgifter utanför EU eller EES.

 

8. Principerna för skyddet av registret: Enbart ett fåtal personer inom organisationen har tillgång till kundregistret. Registret är beskyddat med lösenord och samtliga användare har individuella lösenord. Servern på vilken registret finns skyddas med brandmur.

 

9. Den registrerades rättigheter: Som kund har du rätt att när som helst kontrollera vilka personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter innehåller felaktigheter eller ofullständigheter, kan du begära att få dem korrigerade. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs till ett annat företag eller tas bort ur registret, förutsatt att inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre. Du har rätt att förbjuda att personuppgifterna behandlas och att begränsa behandlingen av personuppgifterna. Observera dock att detta i vissa fall kan förhindra eller begränsa oss att utföra de tjänster som du har beställt. Du kan förbjuda direktmarknadsföring genom att klicka på länken i direktmarknadsföringsmeddelandet eller genom att ta kontakt per e-post på adressen info@kustmedia.fi.

 

10. Att spara personuppgifter: Personuppgifterna sparas enbart så länge som de kan anses behövas för de ändamål som beskrivs i den här dataskyddsbeskrivningen, såvida inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre.

 

11. Automatiserat beslutstagande och profilering: Vi använder oss inte av automatiserat beslutstagande eller profilering.

 

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen: Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas från och med ovannämnda datum. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen kan göras emellanåt och du bör därför regelbundet kontrollera den nyaste versionen av dataskyddsbeskrivningen.


13. Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

 

 

 

 

Villkor


Genom att skicka in din arbetsansökan till Kustmedia Ab Oy godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter. Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.


Dataskyddsbeskrivning för Kustmedia Ab Oy:s rekryteringsregister

Datum för uppgörande 2.5.2018

1. Registeransvarig:

Kustmedia Ab Oy (FO-nummer 0628198–2)

Marknadsvägen 3

65610 KORSHOLM

+358 10 3111 900

info@kustmedia.fi

 

2. Registrets namn: Kustmedia Ab Oy:s rekryteringsregister
 

3. Registrets ändamål: Rekrytering till Kustmedia Ab Oy

 

4. Uppgifter som finns i registret: CV, uppgifter som angetts i ansökningsformuläret, eventuell öppen ansökan, eventuell portfolio samt eventuellt foto.

 

5. Regelmässiga uppgiftskällor: Personuppgifterna som lagras i registret fås av den registrerade själv.

 

6. Utlämnande av uppgifter: Uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående part.

 

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES: Kustmedia Ab Oy överlåter inte uppgifterna utanför EU eller EES.

 

8. Principerna för skyddet av registret: Enbart ett fåtal personer inom organisationen har tillgång till registret. Registret är skyddat med lösenord och samtliga användare har individuella lösenord. Servern på vilken registret finns skyddas med brandmur.

 

9. Den registrerades rättigheter: Som registrerad har du rätt att när som helst kontrollera vilka personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter innehåller felaktigheter eller ofullständigheter, kan du begära att få dem korrigerade. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs till ett annat företag eller tas bort ur registret, förutsatt att inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre. Du har rätt att förbjuda att personuppgifterna behandlas och att begränsa behandlingen av personuppgifterna.

 

10. Att spara personuppgifter: Personuppgifterna sparas enbart så länge som de kan anses behövas för de ändamål som beskrivs i den här dataskyddsbeskrivningen, såvida inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre. Vi raderar uppgifterna i vårt rekryteringsregister en gång i året.

 

11. Automatiserat beslutstagande och profilering: Vi använder oss inte av automatiserat beslutstagande eller profilering.

 

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen: Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas från och med ovannämnda datum. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen kan göras emellanåt och du bör därför regelbundet kontrollera den nyaste versionen av dataskyddsbeskrivningen.


13. Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

 

 

Cookies


Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Denna fil lagrar information som kan kännas igen av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren genom att exempelvis komma ihåg vilket språk du har valt. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och så vidare.

Varför använder Kustmedia cookies?
Vi använder cookies för att utifrån dina vanor kunna utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och hemsidor. Cookies hjälper oss att bland annat att se varför och hur länge du besökt våra hemsidor och hjälper oss att utgående från denna information underlätta och maximera din upplevelse.

 

Hur kontrollerar du dina cookies?
Du kan inaktivera cookies genom att ändra cookie-inställningarna i din webbläsare. Cookie-inställningarna hittar du lättast genom att söka på ”cookie” eller ”kaka” i hjälpfunktionen i din webbläsare. Genom att inaktivera cookies gör du det svårare för oss att förbättra och utveckla våra sidor enligt dina behov.

 

Vad säger lagen om cookies?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Du kan läsa mera om cookies i Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 7.11.2014/917.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917